עמוד הבית יזכור

אוהבים וזוכרים את יקירנו

שיצאו למסע מלאי תקווה וחדורי אמונה להגיע לירוסלם
ולא זכו להגשים חלום בן אלפי שנים ולבנות את ביתם בארץ ישראל.

לחצו על הנר ליד השם להדלקתו ועל המדפסת להדפסת תגית לנר הנשמה

ውድ ውገኖቻችን በናፍቆትና በፍቅር እናስታውስ አለን ፡፡

ቅዱስ እየሩሳሌም ለመድረስ በጥልቅ እምነትና በታላቅ ተሥፋ : :

የብዙ ሺህ አመታት ህልማችን ስኬታማ በማድረግ : :

ለዘላለም መኖሪያ ቤታቸውን ይሥራኤል ሐገርን ለመገንባት ያልበቁ፡፡

በጉዞ ላይ እያሉ ህይወታቸውን ለሰው ውድ ወገኖቻችን ማሥታወሻ : :

ሻማ ለማብራት ! የሻማውነን ሥዕል ይጨቁኑ ፡፡

 • מלקו אישטה נפטר בשנת 1984 בגבול סודאן
 • מלקו אינדשאו נפטר בשנת 1984 בגבול סודאן
 • ממו אבאו-שום נפטר בשנת 1985 בסודן?
 • זאנה אבבא נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • צהיי אבבאו נפטר בשנת 1988 בסופווה, סודן
 • אבבה אבבאו נפטר בשנת 1980 בטדה
 • אדיסו אבבאו נפטר בשנת 1990 באדיס אבבה
 • מספינת אבבה נפטרה בשנת 1989 בסופווה, סודן
 • גטעלם אבבה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • צ'קלה אבבה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אמרה אבבה נפטר בשנת 1981 ברוונה ,סודן
 • דסלי אבבה נפטרה בשנת 1980 בספייבהר (בדרך)
 • אדנה אבבה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אדנה אבבה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ברוך אבבה נפטר בשנת 1982 בג'דידה-גדריף, סודן
 • אבוהיי אבבה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • גדמו אבבה נפטרה בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • אדגוליי אבבה נפטר בשנת 1984 בוודחילו, סודן
 • סיסאי אבבו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • יניינך אבבו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ארני אבבו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מהבאו אבבו נפטרה בשנת 1988 בגדריף, סודן
 • דסה אבביה נפטרה בשנת 1988 בסופווה, סודן
 • אלמו אבביי נפטר בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • אנדרגה אבבייה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • גתהון אבג'ו נפטרה בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • וואסה אבג'ו נפטרה בשנת 1990 בגבול סודן (ארמצ'יהו)
 • תדסה אבהוי נפטר בשנת 1981 בבדרך
 • צ'קול אבוסנט נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מנגש אבוסנט נפטרה בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • גנטו אבוסנט נפטרה בשנת 1982 בסופווה, סודן
 • מנגסטו (ק'ייס) אבוסנט נפטרה בשנת 1985 בבדרך (סק'לט)
 • מארגו אבזו נפטרה בשנת 1990 בסופווה, סודן
 • מספין אבטה נפטר בשנת 1983 במוופרגעת ,גדריף, סודן
 • גשאו אבטה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • קסה אבטץ' נפטרה בשנת 1989 בסופווה, סודן
 • טגה אביבה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • פתגו אבייה נפטר בשנת 1984 בוודחילו
 • הגוס אבייה נפטר בשנת 1981 בגדרף
 • יגזאו אביל נפטר בשנת 1983 בסופווה, סודן
 • לווי אביצ'או נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • טקה אבל נפטר בשנת 1986 בסופווה, סודן
 • טללה אבנת נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מרשה אבצ'ו נפטרה בשנת 1987 באמרקובה, סודן
 • טספהון אבקיילש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אליאס אברה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ביררה אברה נפטר בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • אדהננו (חנניה) אברה נפטר בשנת 1981 בגדריף, סודן
 • אישטה אברה נפטר בשנת 1981 בסופווה, סודן
 • דנקאו אברה נפטר בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • אנניא אברה נפטר בשנת 1984 בסופווה, סודן
 • בירקה אברה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • עלמיהו אברה נעדר משנת 1984 בנעדר בסודן
 • אדיסו אברהם נפטר בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • לג'עלם אברהם נפטר בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • סטותאו אברהם נפטר בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • אתלאי אברהם נפטר בשנת 1980 בבגבול סודן
 • תרקאי אברהם נפטר בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • בלאי אברהם נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דסה אברהם נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דוויט אברהם נפטר בשנת 1983 בטואבה, סודן
 • טגבו אברהם נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • תמלדן אברהם נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אדגו אברהם נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • פלקה אברהם נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • צהיי אברהם נפטר בשנת 1982 במפרעגת ,גדריף, סודן
 • ט'בבו אברהם נפטר בשנת 1982 בוודחילו
 • אשטה אברהם נפטר בשנת 1985 באמרקובה, סודן
 • קבדה אברהצ'ן נפטרה בשנת 1980 בטואבה, סודן
 • וואסה אברהתיי נפטרה בשנת 1982 באסראוהה, סודן
 • איימלק אברו נפטרה בשנת 1986 ביקונה, סודן בדרך לסופווה, סודן
 • אנדרגה אברו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אלמיהו אברו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • בצ'ה אברו נפטרה בשנת 1985 בוודחילו
 • טקתאי אברראו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מארה אברראו נפטר בשנת 1984 בסודן
 • תרקאי אברראו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • למלמו אברראו נפטר בשנת 1985 בקונה, סודן
 • אסרסהיי אברראו נפטר בשנת 1988 בלפני העליה למטוס
 • טלה אברש נפטרה בשנת 1981 בגדריף, סודן
 • תרקאי אברש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • עלמייהו אברש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דנקו אברש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • טייהו אברש נפטרה בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • שטה אבתה נעדר משנת 1987 בנעדר בדרך
 • אתלאי אגוודץ' נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • בייך אגינצ'הו נעדר משנת 1990 בנעדר בדרך(אולי גויס)
 • ביטאו אגינצ'ש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • גושה אגנ'ה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ממו אגנ'הו נפטר בשנת 1987 בסופווה, סודן
 • ממו אגנ'יהו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אבבה אגרה נפטרה בשנת 1982 באמרקובה, סודן
 • זאודו אגרה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • יגזאו אגרה נפטרה בשנת 1990 בסופווה, סודן
 • דג'ן אגרה נפטרה בשנת 1983 באמרקובה, סודן
 • סימצ'ו אגרה נפטרה בשנת 1988 בשדי, סודן גבול סודן
 • מהרטו אגרנך נפטר בשנת 1985 בטואבה, סודן
 • סנדקיה אגרנש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מסגנאו אגרנש נפטרה בשנת 1985 בטואבה, סודן
 • אקלו אגרנש נפטרה בשנת 1985 באמרקובה, סודן
 • דסטה אדהני נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מתקו אדיס נפטרה בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • ירבעלם אדיס נפטר בשנת 1981 בגדריף, סודן
 • אצ'נפה אדיסה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • גטו אדיסה נפטרה בשנת 1988 בוודחילו, סודן
 • מגוס אדיסה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • פקדו אדיסה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דסלאיי אדיסו נפטר בשנת 1989 בעדרמית (גבול סודן)
 • עלמו אדיסו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • טגה אדיסו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • וובו אדיסו נפטר בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • אמרה אדיסו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • וודג'ה אדמסה נפטר בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • מולאהו אדנאו נפטר בשנת 1983 באמרקובה, סודן
 • עלמה אדנה נפטרה בשנת 1982 באמרקובה, סודן
 • מולו אדנה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ישאו אדנה נפטרה בשנת 1990 בסופווה, סודן
 • אברהם אדנה נפטר בשנת 1983 באמרקובה, סודן
 • תדגה אדנה נפטר בשנת 1990 בטיחה -סודן
 • מניסאן אדנה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אייסו אדנה נפטרה בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • ט'רונך אדנה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מספן אדנה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • בייך אדנה נפטרה בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • צ'קולה אדנה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דמוזה אדנה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • טדסה אדנה נפטר בשנת 1989 בטיקל דינגייה
 • זמנה אדנו נפטרה בשנת 1985 באמרקובה, סודן
 • גשאו אדנץ' נפטרה בשנת 1981 בקונה, סודן
 • גשה אדנש נפטרה בשנת 1990 בסופווה, סודן
 • ירמיאס אדנש נפטרה בשנת 1981 ברווינה ,גדריף, סודן-סודן
 • אינאו אהרון נפטר בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • מנתסנות אוודה נפטרה בשנת 1983 באמרקובה, סודן
 • ווגידו אוודיי נפטרה בשנת 1984 בקרירי ,סודן
 • אנייאו אווט'ש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • לקאו אווקה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אביי אווקה נפטר בשנת 1984 בטואבה, סודן
 • ביצ'ה אווקה נפטר בשנת 1981 במאיי טבראי
 • טגבו אווקה נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אסקיאס אווקה נעדר משנת 1988 בנעדר בדרך מלסטה לגונדר
 • זגייה אוות נפטר בשנת 1984 בוודחילו, סודן
 • יאלאו אזלו נפטרה בשנת 1984 בסופווה, סודן
 • אישטה אזלץ' נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מהרט אזלצ' נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דמלאו אזמראו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אשטו אזמראו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • בייהו אזנאו נפטר בשנת 1989 בסופווה, סודן
 • יאלאו אזנאו נפטר בשנת 1990 בבדרך
 • אדגאו (גדליה) אזנאש נפטרה בשנת 1981 בגדריף, סודן
 • אלנה אזנו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • בלאי אזנו נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • טגה אט'נאו נפטר בשנת 1984 בוודחילו, סודן
 • זייסאנו אטדה נפטר בשנת 1985 באמרקובה, סודן
 • מהרטו אטה-מר נפטרה בשנת 1985 בקסלה
 • אקללאו אטלאי נפטר בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • ט'להון אטלאי נפטרה בשנת 1982 בגדריף, סודן
 • וורקו אטלה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • זאודו אטלה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אליאס אטלה נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ביינה אטללה נפטר בשנת 1980 בטואבה, סודן
 • טלהון אטללצ' נפטרה בשנת 1980 במופרגעת, סודן
 • סלומון אטקילת נפטרה בשנת 1990 באמרקובה, סודן
 • דרג'ה איאיו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • אנייאו איאסו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • ימרה איג'גנש נפטרה בשנת 1984 בסופווה, סודן
 • מרכוזיי איהתנש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • בליינך איוב נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • סנדקיה איוב נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מולה איוב נפטר בשנת 1990 בבהרדר
 • גברו איטנש נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • למא אייאיו נפטר בשנת 1989 בבאדיס-דרך לקניה
 • אקללאו אייאסו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מארה אייאסו נפטר בשנת 1984 בסודן
 • לאוטה אייאסו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • סמאי אייהוני נעדר משנת 1983 בנעדר בגבול סודן
 • אבל איילאו נפטר בשנת 1985 בסופווה, סודן
 • זמנה איילי נפטר בשנת 1984 בקרטום ,סודן
 • אברה איילי נעדר משנת 1984 בנעדר בדרך
 • אלהיי אייליין' נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • חנניה איילין נפטרה בשנת 1985 באמברס
 • טיפטה איילין נפטר בשנת 1986 בוולקייט
 • ברוק איינאט נפטרה בשנת 1990 בסופווה, סודן
 • ליג'עלם איינסאי נעדר משנת 1985 בנעדר בדרך חזרה לאתיופיה
 • לג'לם איינסאין נפטר בשנת 1984 בגדריף, סודן
 • אבה איינש נפטרה בשנת 1985 בוודחילו, סודן
 • יסמאו אייצ'או נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • גשאו אייצ'גראו נפטר בשנת 1989 בסופווה, סודן
 • אדנה אייצ'גראו נפטר בשנת 1984 בבדרק
 • אברה אייצ'גרו נעדר משנת 1984 בנעדר בדרך
 • אנניא אימבט נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • תקלה אימבט נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דסה אימבט נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • דסה אימנ'ש נפטרה בשנת 1988 בארמצ'הו
 • דמלאו אינאו נפטר בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מהרי אינאו נעדר משנת 1987 בנעדר בסודן
 • באוקט אינגודאי נפטרה בשנת 1984 באמרקובה, סודן
 • מלקי אינדלאו נפטר בשנת 1989 בטיחה (כלא)
 • מלקו אינדשאו נפטר בשנת 1984 בגבול סודאן
 • יעקב איניו נפטר בשנת 1990 במייקומר
 • סבהט אינייה נעדרת משנת 1984 בעברה לנפטרים לבקשת המשפחה
 • הצג ניספים ונעדרים נוספים...

כל השמות הינם מפרוייקט ההנצחה ליהודי אתיופיה משרד ראש הממשלה -מהדורה שניה 2015

הדלקת נר זיכרון אישי

הוסיפו כמה מילים