טדסה אדנה

נפטר בטיקל דינגייה בשנת 1989

שם מוסר העדות : ()