אתלאי אברהם

נפטר בבגבול סודן בשנת 1980

שם מוסר העדות : ()