אבבה אדגולין

נעדר בוודחילו, סודן בשנת 1984

שם מוסר העדות : ()