אבבה אגרה

נפטרה באמרקובה, סודן בשנת 1982

שם מוסר העדות : ()