רובל איוב

נעדר בנעדר בגבול סודן בשנת 1981

שם מוסר העדות : ()