דוויט אברהם

נפטר בטואבה, סודן בשנת 1983

שם מוסר העדות : ()