דג'ן אגרה

נפטרה באמרקובה, סודן בשנת 1983

שם מוסר העדות : 1 1 (אב)