מארה אייאסו

נפטר בסודן בשנת 1984

שם מוסר העדות : ()