אמרה אבבה

נפטר ברוונה ,סודן בשנת 1981

שם מוסר העדות : שרף שרף (אחיין)