אברהם אדנה

נפטר באמרקובה, סודן בשנת 1983

שם מוסר העדות : ()