ביררה אברה

נפטר בגדריף, סודן בשנת 1984

שם מוסר העדות : ()