יגזאו אגרה

נפטרה בסופווה, סודן בשנת 1990

שם מוסר העדות : ()