טגה אט'נאו

נפטר בוודחילו, סודן בשנת 1984

שם מוסר העדות : ()