פתגו אבייה

נפטר בוודחילו בשנת 1984

שם מוסר העדות : דכדג דגכד (אח)