גטו אדיסה

נפטרה בוודחילו, סודן בשנת 1988

שם מוסר העדות : ()