יאלאו אזנאו

נפטר בבדרך בשנת 1990

שם מוסר העדות : ()