אישטה אברה

נפטר בסופווה, סודן בשנת 1981

שם מוסר העדות : ()