ווגידו אוודיי

נפטרה בקרירי ,סודן בשנת 1984

שם מוסר העדות : ()