נברה אבבה

נעדר בגדריף בשנת 1984

שם מוסר העדות : בדיקה בדיקה (אם)