מרשה אבצ'ו

נפטרה באמרקובה, סודן בשנת 1987

שם מוסר העדות : ()