אשגרה אדגו

נעדר באדיס-אבבה בשנת 1990

שם מוסר העדות : ()