זמנה אדנו

נפטרה באמרקובה, סודן בשנת 1985

שם מוסר העדות : ()