בירצ'יקו אבבה

נעדר בתואבה בשנת 1984

שם מוסר העדות : 1 1 (אב)