מסגנאו אגרנש

נפטרה בטואבה, סודן בשנת 1985

שם מוסר העדות : ()