ברהנו אדיסו

נעדר בלברר בשנת 1984

שם מוסר העדות : ()