סלומון אטקילת

נפטרה באמרקובה, סודן בשנת 1990

שם מוסר העדות : ()