למלמו אברראו

נפטר בקונה, סודן בשנת 1985

שם מוסר העדות : ()