ט'בבו אברהם

נפטר בוודחילו בשנת 1982

שם מוסר העדות : ()