בייך אגינצ'הו

נעדר בנעדר בדרך(אולי גויס) בשנת 1990