ביטאו אגינצ'ש

נפטרה באמרקובה, סודן בשנת 1984

שם מוסר העדות : ()