טלהון אטללצ'

נפטרה במופרגעת, סודן בשנת 1980

שם מוסר העדות : ()