ט'להון אטלאי

נפטרה בגדריף, סודן בשנת 1982

שם מוסר העדות : ()