מהרטו אטה-מר

נפטרה בקסלה בשנת 1985

שם מוסר העדות : ()