גתהון אבג'ו

נפטרה בטואבה, סודן בשנת 1984

שם מוסר העדות : 1 1 (אב)