יזבעלם אייטגב

נעדר באדרקאי זוריא בשנת 1984

שם מוסר העדות : ()