צהיי אבבאו

נפטר בסופווה, סודן בשנת 1988

שם מוסר העדות : ערן dfgdfg (אם)