ירבעלם אדיס

נפטר בגדריף, סודן בשנת 1981

שם מוסר העדות : ()