אביי אווקה

נפטר בטואבה, סודן בשנת 1984

שם מוסר העדות : ()