אייסו אדנה

נפטרה בגדריף, סודן בשנת 1984

שם מוסר העדות : ()