עלמיהו אברה

נעדר בנעדר בסודן בשנת 1984

שם מוסר העדות : דגכגדדגכ דגכדגכ (אם)