בצ'ה אברו

נפטרה בוודחילו בשנת 1985

שם מוסר העדות : ()