אדגוליי אבבה

נפטר בוודחילו, סודן בשנת 1984

שם מוסר העדות : דגכגד דגכדג (אב)