אנניא אברה

נפטר בסופווה, סודן בשנת 1984

שם מוסר העדות : ()