יישארג איוב

נעדר בנעדרת בסודן בשנת 1989

שם מוסר העדות : ()