ממו אגנ'הו

נפטר בסופווה, סודן בשנת 1987

שם מוסר העדות : ()