איימלק אברו

נפטרה ביקונה, סודן בדרך לסופווה, סודן בשנת 1986

שם מוסר העדות : ()