דסלאיי אדיסו

נפטר בעדרמית (גבול סודן) בשנת 1989

שם מוסר העדות : ()