ביינה אטללה

נפטר בטואבה, סודן בשנת 1980

שם מוסר העדות : ()