מקואננט אבזה

נעדר במיצברי בשנת 1989

שם מוסר העדות : אר רא (אם)